bitməz-tükənməz

bitməz-tükənməz
sif. Qurtarmayacaq qədər çox; sonsuz, hədsiz, saysızhesabsız. Ölkəmizin bitməz-tükənməz təbii sərvətləri vardır. Bitməz-tükənməz mənbə. – Bu sonsuz və bitməz-tükənməz hərarət və atəş mənbəyi insanları cana gətirir. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tükənmək — f. Qurtarmaq, bitmək, tamamilə işləyib qurtarmaq, daha qalmamaq. . . Kənddən çıxdıqlarının onuncu günü Səriyyə xala yemək ehtiyatının tükənməyə başladığını hiss etdi. M. İ.. Yusifgilin kənardan çəkib gətirdikləri ələf də tükənirdi. B. Bayramov.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tükənməz — sif. Tükənməyən, bitməyən, bitməz, qurtarmayan, qurtarmaz, çox, saysız hesabsız. Dağlardan axıb gələn çay suyu . . yaşıl bağlar üçün tükənməz bir həyat mənbəyidir. M. İ.. Alın tərilə əkən, biçən; İnsanların fərəhi, sevinci tükənməzdir! N. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməz — sif. 1. Qurtarmayan, bitməyən, tükənməyən, sonu axırı olmayan, nəhayətsiz. Bitməz sərvət. – Yer iftixar edir bitməz varilə. M. R.. 2. məc. Başagəlməz, həyata keçirilməsi, yerinə yetirilməsi mümkün olmayan. – <Cəbi:> Cəbini buyurursunuz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitmək — 1. f. 1. Tamam olmaq, qurtarmaq, axıra çatmaq, başa çatmaq. Məzuniyyət müddəti bitdi. – Qəmimiz bitdi, fərəh oldu nümudar bu gün! M. Ə. S.. Kərbəlayı Məhəmməd ustanın hekayəsi bitən kimi, dərin bir etiqad ilə üzünü göyə çöndərdi. Ç.. // İşi axıra …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməzlik — is. Bitməyən, qurtarmayan şeyin halı; tükənməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitib-tükənməz — sif. Son dərəcə çox, bitməyən, qurtarmayan, axırı olmayan. Həkim baba bağçada tək təkana işləmir, yeri gələndə nəvə nəticəsini də bu bağçanın bitib tükənməz işinə qoşurdu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəvvarə — is. <ər.> 1. Təzyiq altında fışqıran su şırnağı; bu şırnağı fışqırtmaq üçün düzəldilən hovuz və qurğular; fontan. Fəvvarəni işə salmaq. Bakı bulvarının gözəl fəvvarələri var. – Gözüylə seyr edir, zövq alır qəlbən; Sərin hovuzlardan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhayətsiz — sif. və zərf Sonsuz, bitməz, tükənməz, sonu axırı, hədd hüdudu olmayan. Nəhayətsiz dalğalar bir birini qovurdu. Nəhayətsiz üfüq. Nəhayətsiz adam axını. – Novruzun hədəqədən çıxmış gözləri hənuz nəhayətsiz fəzalara dikilmişdi. H. N.. Doğrudan da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanadlı — sif. 1. Qanadı olan, qanad çıxarmış. Qanadlı qarışqa. – Bir az keçmədən qırmızı qanadlı arılar qocanın başı üstünə qalxdı. S. R.. 2. məc. Çox iti uçan, çox iti gedən. Hünərim, qüvvətim bitməz, tükənməz; Qanadlı bir şahin yerdə sürünməz. A. Ş..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvət — 1. Bax qüvvə. O köpüyü ki, sən içdin, ondan sənin qollarına qüvvət, özünə də şairlik verildi. «Koroğlu». Hünərim, qüvvətim bitməz, tükənməz! Qanadlı bir şahin yerdə görünməz. A. Ş.. Qüvvət almaq – qüvvətlənmək, güclənmək, ürəklənmək, ruhlanmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”